Plaasevaluasies

Die evaluasie is ‘n eenvoudige kliniese toets om die terrein en plaas se geskiktheid vir pekanneut verbouing te bepaal.

 

Die toets behels ‘n konsultasie van 1-2 ure waartydens data, in terme van die vernaamste produksiefaktore van pekanneute, versamel word. Daar word ook in profielgate, wat vooraf gegrawe is, geklim om na die grondtekstuur en –struktuur te kyk. Grondmonsters word getrek en geberg vir latere oorweging. Die data word op ‘n Site Score Sheet (SSS) aangeteken en later in ‘n rekenaarstelsel gevoer. Die rekenaar verwerk die data om inligting te geereer. Die inligting word in persentasie uitgedruk en soos volg geklassifiseer:

Die resultaat, kommentaar daarop en aanbevelings word in ‘n verslag, die sogenaamde Land Evaluation Report (LER), vervat en aan die kliënt gestuur. Hierdie is ‘n vinnige, relatief goedkoop, evaluasie-proses en vorm die basis van ‘n sakeplan en/of projekplan. Menige pekanprojekte is al suksesvol van stapel gestuur waar slegs die LER as gronde vir besluitneming gebruik is!

EK STEL BELANG IN ‘N KWOTASIE