BOORDBESTUURSPROGRAM

 1. Die “Boordbestuursprogram” is ‘n langtermyn diensleweringplan wat in werking gestel word na die vestiging van die pekanboord. Dit bestaan uit:q.
  • ‘n  Dokument, getiteld “Plaasnaam”- Boordbestuursprogram, wat jaarliks opgedateer word;
  • Ten minste vier boordbesoeke deur ‘n verteenwoordiger(s) van piksa per jaar om die uitvoering van die boordbestuursprogram te monitor (een besoek per seisoen);
  • Telefoniese- en e-posondersteuning met betrekking tot die uitvoering van die pekan boordbestuursprogram.
 2. Die Boordbestuursprogram word vervat in ‘n Diensleweringooreenkoms;
 3. Die Boordbestuursprogram spreek die volgende praktyke aan:
  • Ontledings en interpretasie: grond, blaar en water,
  • Voedingsprogram;
  • Besproeiingmonitering, -ontleding en -advies
  • Snoei opleiding
  • Oorwerk (basenting en vierflap) opleiding

Die volgende ad-hoc toetse kan ook gedoen word:

  • Minimum Residue Levels (MRL),
  • Kultivar-egtheid.

Piksa maak gebruik van ‘n SANAS-geakkrediteerde laboratorium om die standaard ontledings te doen.

KULTIVAR-EGTHEID TOETSE

Piksa het ‘n ooreenkoms met ‘n SANAS- geakkrediteerde laboratorium, wat spesialiseer in die genotipering (DNA ontleding), van plantspesies, onderteken, Die ooreenkoms bepaal, onder andere, dat die laboratorium ‘n databasis, van die genetiese profiele van die meeste kommersieel beskikbare pekan kultivars in SA, vir PIKSA ontwikkel, in stand hou en die data bewaar. Monsters is by verskeie bronne, uit verskillende produksiestreke, getrek om die integriteit van die data te versterk.

PIKSA het beskrywings van die fisiese kenmerke van hierdie kultivars en elke beskrywing word gekoppel, met behulp van ‘n unieke verwysingsnommer, aan die ooreenstemmende genetiese profiel in die databank by die laboratorium. Sodoende, word ‘n omvattende, unieke datastel van die betrokke pekan kultivar gevorm.

‘n Verdere bepaling van die ooreenkoms is dat die laboratorium sal help met die verifiëring (toetsing) van die egtheid van kultivars. PIKSA het ‘n protokol ontwikkel vir hierdie proses, wat insluit die hantering van monsters tot die uitreik van ‘n “True-to-kind” sertifikaat. Produsente en kwekers word uitgenooi om van hierdie diens gebruik te maak.

Pekan Dendrogram Voorbeeld

EK STEL BELANG IN ‘N KWOTASIE