PEKANBOORD BEPLANNING

Indien die uitslag van die Land Evaluation Report (LER) positief is en die kliënt wil voortgaan met die projek, word die projekmandaat geteken. Daarna word die projekplan en/of sakeplan saamgestel. Daar word in detail aandag gegee aan die aanbevelings van die LER.

Indien waterregte nie in plek is nie word daar eerste aan hierdie aspek van die beplanningsproses aandag gegee.

Waterbestuursdienste kan een of meer van die volgende aksies behels:

 • Waterregte navrae;
 • Aansoeke vir waterlisensies;
 • Registrasie van waterregte;
 • Registrasie van kategorie I,II en III damme;
 • Oordrag van waterregte;
 • Toets van boorgate;
 • Geo-hidroliese studies;
 • Besproeiingsontwerp (kyk voorbeeld hieronder).

(Klik op prent om te vergroot)

Indien nodig word nog gate gegrawe en grondmonsters getrek in samewerking met die grondkundige. Die grondmonsters word na die laboratorium gestuur vir ontleding en die grondkundige doen die interpretasie en aanbevelings. Identifisering van die geskikte terrein word volgens die aanbevelings uit die LER en die aanbevelings van die grondkundige gedoen.

Ander toetse mag dalk ook nodig wees, bv. watergehalte en chemiese residue (MRL)

Gevorderde opmetingstegnologie word gebruik om die geidentifiseerde terrein so akkuraat moontlik af te baken en alle geografiese data korrek te bepaal, sodat:

 • Boorduitleg op skaal gedoen kan word;
 • Die uitpen vir gate makliker sal wees;
 • Dit vir besproeiingsontwerp gebruik kan word.
Die kultivar-samestelling word volgens die Boorduitleg gedoen. Die bedryf het nou al ‘n redelike databasis opgebou om tot op streeksvlak (produksiegebied) te bepaal watter kultivars werk waar. Die aanbevelings uit die LER speel ‘n belangrike rol om die kultivar-seleksie meer spesifiek tot die bepaalde plaas of terrein te maak.
Voorbeelde van boorduitlegte:
EK STEL BELANG IN ‘N KWOTASIE